Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Ελάχιστες απαιτήσεις επισκευής και συντήρησης καταστήματος στην Αθήνα.

Πρόκειται για κατάστημα 45,00m2 με υπόγειο και πατάρι συνολικού εμβαδού 90m2,  ιδιοκτησίας Ορφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας από δωρεά ιδιώτη.

Αρχική κατάσταση:
 
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
1)Καθαρισμός του χώρου, αποξήλωση της οροφής από γυψοσανίδα
2)Καθαρισμός και βαφή υπογείου με υδρόχρωμα
3)Αποκατάσταση των ζημιών σε τοίχους και κολόνες
4)Διάστρωση του δαπέδου με πλακάκια
5)Καθαρισμός αλουμινίων
6)Αντικατάσταση τζαμιών με τρίπλεξ 5+5
7) Επισκευή και βαφή όψεων

Τελική κατάσταση:Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Συμβατική θερμομόνωση ταράτσας στην Αγριλιά, στη Λαμία

Αρχική Κατάσταση:


Καθαρισμός:


Φράγμα υδρατμών:Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών:Τοποθέτηση οπλισμου τσιμεντοκονίας:


Τσιμεντοκονία:

**30 ημέρες μετά την ρίψη της τσιμεντοκονίας ακολουθεί το συνεργείο υγρομόνωσης.